Aile Hekimliği ve TSH Dokümanları
05 Ocak 2021

Dökümanlar

Aile Hekimliği ve TSH Birimi Dökümanları
 
 Turuncu Ok 15x15.pngASM TABELA VE KAŞE ÖRNEKLERİ
 Turuncu Ok 15x15.pngESNEK MESAi PLANI ÖRNEK FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngAİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇLAR
 Turuncu Ok 15x15.pngAİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİK TALEP ve DEĞİŞTİRME DİLEKÇESİ
 Turuncu Ok 15x15.pngAİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ  DEĞERLENDİRME FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngASM ve AHB 'NİN OLAĞAN DIŞI DURUM DENETİM FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngAİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngYERİNDE SAĞLIK HİZMET FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngGEZİ SAĞLIK HİZMETİ  PLAN FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngGEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ PLAN FORMU ÖRNEK
 Turuncu Ok 15x15.pngGEZİCİ HİZMET AYLIK FAALİYET RAPORU
   
 Aile Hekimliği Sağlık Raporunun Düzenlenmesi ve Kullanılan Formlar
 GÜNCEL FORMLAR
  
 Turuncu Ok 15x15.pngGENELGE 2014/29 tıklayınız.
 Turuncu Ok 15x15.png1. İlaç Kullanım Rapor Formatı
 Turuncu Ok 15x15.png2. Tıbbi Malzeme Rapor Formatı
 Turuncu Ok 15x15.png3. Durum Bildirir Rapor Formatı
 Turuncu Ok 15x15.png4. İstirahat Rapor Formatı
 Turuncu Ok 15x15.png5. Birinci Basamakta Düzenlenecek Durum Bildirir Tek Hekim Rapor Formatı
 Turuncu Ok 15x15.png6. Kişiye Ait Sağlık Bilgileri Form
  
Aile Hekimliği Performans Dökümanları
 
 Turuncu Ok 15x15.pngAİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZI ve SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR
 Turuncu Ok 15x15.pngAİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngGÖÇ TESPİT TUTANAĞI
 Turuncu Ok 15x15.pngDOĞUM BEYAN TUTANAĞI
 Turuncu Ok 15x15.pngTIBBİ NEDEN BEYAN TUTANAĞI
 Turuncu Ok 15x15.pngİZLEM-AŞI TUTANAĞI
 Turuncu Ok 15x15.pngİZLEM-AŞI DURUMU BİLGİLENDİRME ONAM FORMU
 Turuncu Ok 15x15.pngVEFAT BEYAN TUTANAĞI
 Turuncu Ok 15x15.pngGEBE GEÇ TESPİT TUTANAĞI
 Turuncu Ok 15x15.pngTOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YERİNDE TESPİT TUTANAĞI
  
TSM Saha ve Gezici Sağlık Hizmeti Formları
 
 Turuncu Ok 15x15.pngTSM GEZİ BEYANI
 Turuncu Ok 15x15.pngTSM GEZİ PROGRAMI
 Turuncu Ok 15x15.pngBEBEK SAHA DENETİM İCMAL FORMU (EK-6)
 Turuncu Ok 15x15.pngBEBEK SAHA İZLEM FORMU (TSM Bünyesinde Kalacak)
 Turuncu Ok 15x15.pngGEBE SAHA DENETİM FORMU (TSM Bünyesinde Kalacak)
 Turuncu Ok 15x15.pngGEBE SAHA DENETİM İCMAL FORMU (EK-7)
 Turuncu Ok 15x15.pngGEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ DENETİM FORMU YENİ (EK-5)
 Turuncu Ok 15x15.pngGEZİCİ-YERİNDE SAĞLIK FAALİYET RAPORU FORMU
  
Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma İşlemleri
  
 Turuncu Ok 15x15.pngAİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ 20113 SAYILI GENELGE
 Turuncu Ok 15x15.pngAile Hekimliği Gruplandırma İşlemleri
 Turuncu Ok 15x15.pngGruplandırma Değerlendirme Formu
 Turuncu Ok 15x15.pngGruplandırma Evrak Kontrol
 Turuncu Ok 15x15.pngEK 1 GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ
 Turuncu Ok 15x15.pngBAŞVURU DİLEKÇESİ
  
Okul Sağlığı Tarama Formları
  
 Turuncu Ok 15x15.pngOKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCİ MUAYENE FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. (Form 1)
 Turuncu Ok 15x15.pngOKUL SAĞLIĞI TARAMA FORMLARI (Form 2, Form 3, Form 4, Form 5)
  
KARMED Tetkik İstem Modülü
  
 Turuncu Ok 15x15.pngKARMED TETKİK İSTEM MODÜLÜ
  
Adli Tabiplik Hizmetleri
  
 Turuncu Ok 15x15.pngADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ GENELGE VE EKLERİ