E-İmza
15 Ekim 2020


                       Elektronik İmza Başvuru İşlemleri

    
    Elektronik ortamda yazılan reçetelerin "5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu" ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanması gerekmektedir.

    Bu kapsamda Aile Hekimlerimiz Elektronik İmza'larını temin edebilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Daha önce Elektronik İmzasını almış ve halen Elektronik İmzası aktif olan Aile Hekimlerimiz, mevcut Elektronik İmzalarını kullanabilirler.

    Müdürlüğümüz sadece Elektronik İmza Başvuru Formlarını onaylayıp TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne göndermektedir. Herhangi bir Elektronik İmza Cihazı, Donanımı vs. göndermemektedir.

    Elektronik İmzalar, TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından üretilerek kurye ile gönderilmektedir. Bu kapsamda Başvuru Formunda mutlaka açık adres yazılması gereklidir. Açık adres yazılı olmayan Başvuru Formlarına onay verilmeyecektir.

    Elektronik İmza İlk kez başvuru ve Yenilemede, Aile Hekimlerimiz Başvuru Formlarının çıktılarını ıslak imzalı bir şekilde ve Elektronik İmza ücretini Sağlık Bakanlığının 27/06/2016 tarih ve 64395869 sayılı resmi yazısı gereği ödediğini gösterir Banka Dekontu ile birlikte kendileri Niğde Halk Sağlığı İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

    İlgili resmi yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    Elektronik İmza ücretinin ödenmesi ile ilgili resmi yazı için tıklayınız.

*** İlk başvurularda, Yenileme için yapılan başvurularda ve Kayıp/Çalıntı Durumunda ücretler Müdürlüğümüzün belirttiği Banka Hesap Numarasına yatırılması gerekmektedir. Aşağıdaki linklerden ücret ödenecek hesap numaraları ile ilgili bilgiler mevcuttur.

     Elektronik İmza;

    İlk Başvuruda yapılması gerekenler için tıklayınız.

    Yenileme Başvurusunda yapılması gerekenler için tıklayınız.

    Kayıp / Çalıntı Durumu Başvurusunda yapılması gerekenler için tıklayınız.

   Yabancı Uyruklular için yapılması gerekenler için tıklayınız.  

   Elektronik İmzasını alanların yapması gerekenler için tıklayınız.