İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı
03 Kasım 20205018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde; İç Kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.
İl Sağlık Müdürlüğümüz İç Kontrol ve Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan DEĞİRMENCİOĞLU başkanlığında tüm birimlerde başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile 19/10/2018 tarihinde Risk Değerlendirme, Hassas Görevler ve Rapor Döküm Formu ile ilgili “İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

  • 20181019_091537.jpg
  • 20181019_091549.jpg
  • 20181019_091613.jpg
  • 20181019_091626.jpg
  • 20181019_091639.jpg
  • 20181019_091657.jpg
  • 20181019_091705.jpg