Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı 2019/1 Müracaat İlanı Yerleşen Listesi Açıklanmıştır
12 Kasım 2020

İlan Metni

1 Nolu Dilekçe
2 Nolu Dilekçe
Güvenlik Soruşturması Örneği
Mal Bildirim FormuBaşvuru Listeleri


ÖNCELİK

SIRALAMASI

   AH KOD

TSM KOD

ASM-AHB

BİRİMDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMİ

1-

51.06.02

51.TSM.06

ULUKIŞLA MERKEZ ASM ULUKIŞLA 2 NOLU MERKEZ AHB

Dr. Bülent SEÇKİN

Tel No: 03885112021

2-

51.01.42

51.TSM.01

MERKEZ EDİKLİ ASM MERKEZ 42 NOLU EDİKLİ AHB

Dr. Cansu HIRA

Tel No: 0388 262 4059 

 

Yerleştirme Sonuçları

Not: Münhal 1(bir) kamu personeli olmayan ASÇ kadrosu için yukarıda belirlenen aile hekimliği birimleri ile anlaşarak gelen sağlık personellerinin başvuruları alınmış olup belirlenen 2 (iki) aile hekimliği birimi arasından sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi daha düşük olan Ulukışla Merkez ASM Ulukışla 2 Nolu Merkez Aile Hekimliği Birimine Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) Huriye TÜRKER yerleşmeye hak kazanmıştır.