Acil Obstetrik Bakım Yerel Eylem Planı"
03 Kasım 2020

Anne ölümlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen "Acil Obstetrik Bakım programı" kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğümüz; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, Sağlık Kurum yöneticilerinin ve Sağlık Personelinin katılımıyla riskli gebelerin takibinin nasıl yapılacağı, doğumun nasıl ve nerede planlanacağı,  Acil Obstetrik komplikasyonların nasıl yönetileceği  ve alınan kararların uygulanmasına yönelik  “Çekirdek Ekip Stratejik Grup Toplantısı” ve “Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimi” yapılmıştır.Toplantı sonucunda "Niğde İli Acil Obstetrik Bakım Yerel Eylem Planı" oluşturulmuştur.

  • FB_IMG_1551686421788.jpg
  • FB_IMG_1551686427666.jpg