Viral Hepatit Önleme Ve Kontrol Eğitimi
03 Kasım 2020

Viral Hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini çok yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu kapsamda viral hepatit bulaşının durduğu ve ihtiyacı olan herkesin etkili tedaviye ulaşabildiği bir dünyaya doğru gidilmesi amaçlanmaktadır.

Viral hepatitlerle ilgili olarak evvelce başlatılmış olan çalışmaların devamı kapsamında Sağlık  Bakanlığı  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından ülkemiz genelinde ilk   uygulaması İlimizde yapılan “Viral Hepatit Önleme ve Kontrol  Programı Eğitimi” Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayla AYDIN, İl Sağlık Müdürü Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU, Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Üner KAYABAŞ ve Bakanlık yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İlimizde görev yapan Aile Hekimlerimize 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde iki grup halinde  yapılan eğitimde  Prof.Dr. Fehmi TABAK (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)  ve Prof.Dr. Rahmet GÜNER (Ankara Şehir Hastanesi ) konuşmacı olarak katılmışlardır. 

  • IMG_8770.JPG
  • IMG_8773.JPG
  • IMG_8806.JPG
  • IMG_8837.JPG