YENİDOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMI (NRP)
03 Kasım 2020Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Neonatal ve perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlıdır.  Bu ölümler erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenir. 

Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23’ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. 

Doğumu izleyen dakikalar bebeğin uterus dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir.

Yenidoğan optimal yaklaşım kapsamında neonatal resüsitasyon temel konulardan birini oluşturmaktadır. Ülkemizde asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)” yürütülmektedir. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimleri gerçekleştirilmektedir.


“Doğum odasındaki herkesi” hedefleyen bu programın, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Neonatal döneme yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı binde 6,8’e, neonatal ölüm hızı ise binde 6,0’a düşmüştür. 
 
  Bu doğrultuda Niğde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 11-13 Haziran tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Eğitimcilerinin katılımı ile NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı) Eğitimi düzenlenmiştir.

  İl Sağlık Müdürümüz Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Uzm. Dr. Nagehan TAŞTEKİN, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Harun YARDIMCI, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fulya AKKAYA’nın katılımıyla sertifika töreni gerçekleştirilmiştir.


  • IMG-20190614-WA0019.jpg
  • IMG-20190614-WA0020.jpg
  • IMG-20190614-WA0022.jpg
  • IMG-20190614-WA0023.jpg
  • IMG-20190614-WA0024.jpg
  • IMG-20190614-WA0025.jpg
  • IMG-20190614-WA0026.jpg
  • IMG-20190614-WA0027.jpg
  • IMG-20190614-WA0028.jpg
  • IMG-20190614-WA0029.jpg