Tarama Ve Tarama Sonrasi Teşhis Eğitiminde Sağlık Müdürlüğümüz Tarafından Poster Sunumu Yapıldı
03 Kasım 2020

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Ankarada yapılan tarama ve tarama sonrasi teşhis eğitiminde Sağlık Müdürlüğümüz tarafından poster sunumu yapıldı