Sağlıklı Şehir Projesi Protokolü İmzalandı
03 Kasım 2020

Sağlıklı Şehir; yalnızca belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış şehir değil aynı zamanda sağlık bilincine artırarak ve çevresini geliştirerek sağlık düzeyini yükseltebilen bir şehirdir.
Sağlıklı Şehir Projesinde şehrimizde yaşayan tüm bireylerin sağlık düzeylerin artırılması için toplum genelinde sağlık okuryazarlığın artırılması ve gerekli çevresel düzenlemelerinin yapılması amaçlanmaktadır.
Projemiz 5 Ana Başlıktan oluşmaktadır;
- Sağlıklı Çocuk;
- Sağlıklı Genç
- Sağlıklı Kadın
- Sağlıklı Yaş Alma
- Sağlıklı Çevre
Sağlıklı Çocuk;
Şehrimizde yaşayan başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocukları kapsayacak şekilde düzenli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, hijyen, uyku düzeni, güvenli internet, psikososyal gelişimin iyileştirilmesi, ağzı diş sağlığı gibi konularda eğitimler verilerek ve aktiviteler düzenlenerek sağlık okur-yazarlığının oluşturulması ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda temel değerlendirmeler, taramalar, eğitimler başlamıştır ve sağlıklı şehir projemizde genişletilerek devam edecektir.
Sağlıklı Genç;
Gençlik dönemi özellikle de üniversite yaşamı sağlık bilincinin kazanılması ve sağlıkla ilgili temel alışkanlıkların edinilmesi konusunda önemli bir süreçtir. Şehrimizde yaşayan gençlerimizin kendini tanıyan, doğru ifade edebilen, bağımlı olmayan ve fiziksel aktivitelere katılan bir gençlik olması projenin amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Belediyesi işbirliği ile gençlik döneminde yaşanan sağlıkla ilgi sorunların saptanması ve bunlara yönelik eğitimler, turnuvalar, aktiviteler yapılması planlamaktadır. 
Sağlıklı Kadın; 
Toplumun ve ailenin temel taşını oluşturan kadınlara ana çocuk sağlığı başta olmak üzere kadın sağlığı ile ilgili eğitimler verilerek sağlıklı anneler ve kuşaklar oluşmasını amaçlamaktayız. Ayrıca kadınları sağlık okuryazarı kılmak çocuk ve gençler üzerinden de toplum sağlığına önemli katkı sağlayacaktır.

Sağlıklı Çevre;
Temiz, güvenli ve yüksek kalitede fiziksel çevre koşullarının oluşturulması hedeflenmiştir. Toplumun temel ihtiyacı olan temiz suyun sağlanmasına yönelik Niğde belediye ile işbirliği yapılarak gerekli denetim ve çalışmalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra engelsiz çevre kavramının geliştirilerek çevre koşullarının engelli ve yaşlı toplum bireylerinin kullanımına da uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Şehirde yeşil alanların artırılması, bisiklet ve yürüyüş alanların genişletilerek iyileştirilmesi, dumansız hava sahasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların artırılarak devam etmesi gibi düzenlemeler de proje kapsamına girmektedir.
Sağlıklı Yaş Alma;
Yaşlanmaya değil Sağlıklı Yaş ALMAYA yönelik eğitimler düzenlenmesi ve yaşam kalitesini artırılması amaçlanmıştır. Belediye ile işbirliği içinde kurulacak sağlıklı yaş alma merkezlerinde ev kazaları, kronik hastalıklar ve akılcı ilaç kullanımı, kanser taramaları vb. konularda eğitimler verilerek bilgi düzeyi artırılacaktır. Ayrıca toplum genelinde sağlıklı yaş alma ile ilgili farkındalığın artırılarak geleceğin potansiyel yaşlılarını bu döneme hazırlamak amaçlanmaktadır. Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaşlı istismar ve ihmali konusunda farkındalık oluşturulması, yaşlıların sosyalleştirilmesinin ve kendi yaşam ortamlarında sağlıklı yaş almalarının sağlanması da proje de ele alınacaktır.
Bu 5 ana başlığın yanı sıra şehirde hizmet veren esnaflarımıza besin ve genel hijyen eğitimi, bağımlılıkla mücadele için eğitimler verilecektir.
Kronik hastalıkların önlenmesine yönelik tuz ve şeker kısıtlamasıyla ilgili şehir esnafına eğitim verilecektir.
Belediye çalışanlarının tümüne sağlıkla ilgili eğitimler verilecektir.

Proje Ekibi
Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU İl Sağlık Müdürü

Uz.Dr. Nagehan TAŞTEKİN Halk Sağlığı Başkan Yard. ( Aile Hekimi Uzmanı)

Uz.Dr. Neşe KESKİN Halk Sağlığı Uzmanı

Uz.Dr. Mehtap EROĞLU Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Uz.Dr.Ümmügülsüm GÜNDOĞDU Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Uz.Dr. Gözde ÇAKIROĞLU Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Uz. Dr. Ali TAŞDEMİR Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Nalan GÖRDELES BEŞER Doktor Öğretim Üyesi

İsmail DÜZEL Diş Tabibi

Merve TÜRKMEN Diyetisyen

Neslihan MALKOÇ Diyetisyen

Mine KARA Çocuk Gelişimcisi

Özgür VELİOĞLU Uzman

Elif DEMİRKAPI Uzman

Şeküre BOZDAĞ YANIK Uzman

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg