Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2019/4. Ek Yerleştirme İşlemi
12 Kasım 2020

İlimizde, bir önceki yerleştirmede tercih edilmeyen Niğde Merkez Gümüşler Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.45 Nolu Aile Hekimliği Birimi ile Aile Hekimlerinin ayrılmalarıyla boşalan, Niğde Merkez Şehit Kenan Erdem Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.24 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Bor Çukurkuyu Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi, 51.03.15 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Çiftlik Merkez Aile Sağlığı Merkezi, 51.05.09 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Niğde Çiftlik Bozköy Aile Sağlığı Merkezi, 51.05.06 Nolu Aile Hekimliği Birimi ile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için 28 Ağustos  2019 tarihinde 2019/4. Aile HekimliğiEk Yerleştirme işlemi  yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığının  Aile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 2017/21 Sayılı Genelgesi, Sağlık BakanlığınınAile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 2019/5 Sayılı Genelgesi


2019/4 Aile Hekimliği ek yerleştirme red/kabul listesi yayınlanmıştır.

2019-4 aile hekimliği ek yerleştirme noter onaylı sureti için tıklayınız