Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi
03 Kasım 2020

     Akılcı ilaç kullanımı,kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Akılcı ilaç kullanılmanın sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri diğer paydaşların sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda Akılcı İlaç Kullanımını (AİK) destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak için Akılcı Antibiyotik Kullanımı hakkında  farkındalık bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak amacıyla Enfeksiyon Hastalıkları Uzm.Dr.Özlem ÇAKMAK TOPFEDAİSİ  tarafından kurumumuz  bünyesinde görev yapan tüm Aile Hekimlerine  üç grup halinde 16.09.2019, 17.09.2019, 18.09.2019 tarihlerindeMüdürlüğümüz toplantı salonunda Akılcı İlaç Kullanımı  eğitimi gerçekleştirilmiştir.

  • 1 (3).JPG
  • 1 (4).JPG
  • 1 (7).JPG
  • 1 (8).JPG
  • 1 (9).JPG
  • DÖRT.JPG
  • ikinci.JPG
  • ilk foto.JPG
  • ÜÇ.JPG