Aile Hekimliği 2019/5 Ek Yerleştirme İşlemi Hakkında Duyuru
12 Kasım 2020

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesi 4. bendi ‘Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir hükmü yer almaktadır. Kurum internet sayfasında duyuru işleminde gecikme yaşanmasından dolayı 2019/5 aile hekimliği ek yerleştirmesi ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Mevcut başvurular geçerli olup yeni başvurular kabul edilecektir.