26 Ekim Hasta Hakları Günü
03 Kasım 2020

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ

            Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. 

           Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir.  Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim günü “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

          Günün önemine binaen 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nde Müdürlüğümüz İl Hasta Hakları Koordinatörlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan “Hasta Hakları Birim Sorumluları” tarafından sağlık hizmet sunucusunda yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına, hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış, yatan hastalar ziyaret edilmiş ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenerek çeşitli etkinlikler yapılmıştır.

 • WhatsApp Image 2019-10-30 at 17.13.38.jpeg
 • 20191025_150752.jpg
 • 20191025_151326.jpg
 • 20191025_151537.jpg
 • WhatsApp Image 2019-10-25 at 11.12.43.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-31 at 09.57.09.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-31 at 09.57.07.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-31 at 09.57.05.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-30 at 14.45.38(1).jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-30 at 14.45.38.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-25 at 11.12.44(1).jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-30 at 14.45.33.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-30 at 14.45.31.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-30 at 10.50.15.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-25 at 13.56.32(1).jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-25 at 13.52.57.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-25 at 11.12.46.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-25 at 11.12.45.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-10-25 at 11.12.44.jpeg
 • 20191025_150315.jpg