8-14 Mart Dünya Glokom Haftası
03 Kasım 2020

Glokom, gözden beyne bilgi taşıyan optik sinire zarar veren bir grup göz hastalığı olup,geri döndürülemeyen körlük nedenlerinden biridir.
Kronik bir hastalık olan glokom ilaç, lazer tedavisi ve cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Fakat erken muayene önemlidir, çünkü göze verdiği zarar geri döndürülemez. Birçok glokom tipi (çoğu kez hasta belirtilerinin farkına varmadan) görüşe zarar verir ve zamanla
körlüğe yol açabilir.
Çeşitleri: Glokomun temel olarak dört tipi vardır. Açık-açılı glokom, en sık görülen glokom tipidir. Bu tip glokomda optik sinir hasar görerek yavaş yavaş görüş alanının kaybına yol açar. Kapalı-açılı glokom, en az görülenidir. Bu tip glokom kronik veya ağrılı bir basınçla ani olarak gelişebilir. Göz yaralanması veya üveitis gibi diğer göz hastalıklarının bir sonucu olarak gelişen sekonder glokom ile konjenital glokom da diğer glokom tipleridir.
Risk Faktörleri: Obezite, alkol ve sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet, ailede bilinen öykü (genetik yatkınlık) ile ileri yaş da olası bir risk faktörüdür.
40 yaşın üzerinde olan ve risk taşıyan kişilerin periyodik göz muayenelerini yaptırmaları tavsiye edilmektedir.Yapılan muayenede görme keskinliğinin belirlenmesi ve rutin göz kontrollerinin yanı sıra göz içi basıncının yani göz tansiyonunun ölçümü, göz içi sıvısının dışa boşaldığı kanalların yer aldığı bölgenin kontrolü ve göz sinirinin durumunun değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
- Kadın ve erkek arasındaki glokom insidansında herhangi bir farklılık göze çarpmamaktadır (Kadınlarda % 52, erkeklerde % 48).