Covid-19’A İlişkin Evde İzlem İle İlgili Bilgilendirme
12 Kasım 2020

 

Covıd-19’A İlişkin Evde İzlem İle İlgili Bilgilendirme

 

Yurtdışından ülkemize seyahat öyküsü/COVID-19 hastası ile temas öyküsü bulunan vatandaşlarımızın hastalığa dair herhangi bir semptomu şu an için olmasa da virüsü almış olma riski nedeniyle takip edebilmek, semptom görüldüğünde erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izlemi ve izolasyonu gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılması gerekenler şunlardır;

1. 14 günlük sürede evde kalınması gerekmektedir.

2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda mümkün olduğu kadar kısa süre ve mutlak tıbbi (cerrahi) maske takarak çıkılmalıdır.

3. Herhangi bir şekilde başka kişi/kişiler ile aynı ortamda bulunulması zorunlu ise mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırarak, tıbbi (cerrahi) maske takılması mutlak şekilde gerekmektedir.

4. Evde bulunulan süre boyunca sağlık personeli tarafından telefonla veya ziyaret edilerek günlük takipler  yapılacaktır.

5. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi (cerrahi) maske takmalı, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirilmelidir.

6. Eve, ziyaretçi kabul edilmemelidir.

7. Kişisel eşyalar başkaları ile paylaşılmamalı, ev halkı ile bardak, tabak, havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalı; eğer kullanılması gerekiyorsa bu eşyaları su ve sabunla/deterjanla yıkanmalıdır. Kullanılan kıyafetler ise 60-90°C’de normal deterjan ile yıkanmalıdır.

8. Ev içindeki hareketler  sınırlandırılmalı; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalıdır. Ortak kullanılan alanlar sık olarak temizlenmesi sağlanmalıdır.

9. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalıdır.

10. Banyo ve tuvaletleri evdeki diğer kişiler ile ortak kullanmak gerekiyorsa  her kullanım sonrasında, diğer koşullarda ise günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenmelidir.

14 gün süreyle evde bulunma talimatına aykırı hareket edilmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 284 üncü maddesinde yer alan “66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmağa salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi mucibince cezalandırılır.” hükmü ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195 inci maddesinde yer alan “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükümleri kapsamında hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sağlıklı günler dilerim. 

Dr.Dursun KOÇ
İl Sağlık Müdürü