Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2020/2. Ek Yerleştirme İşlemi
12 Kasım 2020

İlimiz dahilinde boşalan Niğde Merkez Alay ASM 51.01.35 Nolu Aile Hekimliği Birimi , Bor Kemerhisar 1 Nolu ASM 51.03.16 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Ulukışla Çiftehan ASM 51.06.05 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için 11.09.2020 tarihinde saat 16.00 Cuma günü 2020/2.sayılı Aile HekimliğiEk Yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Not:
Covid 19 önlemleri kapsamında başvurmayı planlayan hekimlerimizin ilgili dökümanları hazırladıktan sonra Aile hekimliği Birimine değil de evrak birimine teslim etmeleri gerekmektedir.


2020/2. Ek Yerleştirme İlanı

      Niğde 2020/2. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.


     Niğde 2020/2. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için 
tıklayınız.


     Niğde 2020/2. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama takvimi için 
tıklayınız.

Sağlık Bakanlığının  Aile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 2017/21 Sayılı Genelgesi, Sağlık BakanlığınınAile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 2019/5 Sayılı Genelgesi


2020-2 AH EK YERLEŞTİRME RED KABUL LİSTESİ