Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2020/3. Ek Yerleştirme İşlemi
24 Kasım 2020

    İlimiz dahilinde boşalan Niğde Merkez Kiledere ASM 51.01.50 Aile Hekimliği Birimi halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için11/12/2020 tarihinde saat 16.00 Cumagünü 2020/3. sayılı Aile HekimliğiEk Yerleştirme işlemi yapılacaktır.

    Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya Aile Hekimi uzmanı tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

     Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G. Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

    Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

     Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

   Not:Covid 19 önlemlerikapsamında başvurmayı planlayan hekimlerimizin ilgili dökümanları hazırladıktan sonra Aile hekimliği Biriminedeğil de evrak birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

2020/3. Ek Yerleştirme İlanı

Niğde 2020/3.Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları içintıklayınız.

Niğde 2020/3. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için tıklayınız.

Niğde 2020/3. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama takvimi için tıklayınız.

Başvuru evrakları ;

A Bendi Müracaat Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]

B Bendi Aile Hekimi olanlar için Müracaat Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]

B Bendi Aile Hekimliği Uzmanı Müracaat Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]

C Bendi (Mazeret tayini) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]

C Bendi (Sözleşmeli Aile Hekimleri) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]

C Bendi (Yargı kararıyla sözleşmeleri feshedilen) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]

D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Baş. Formları[ MS Word Dokümanı ]

D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Baş. Formları

 Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2020/1 sayılı Genelgesi