TUİK Covid-19 Taraması
06 Ocak 2021

Sağlık Bakanlığımız, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte olan Yeni Koronavirüs hastalığına karşı çok sayıda önlem almış ve önemli düzeyde başarılar sağlamıştır. Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları  planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illeri temsil eden bir çalışma yapılmaktadır.
Çalışmanın amacı Türkiye’de ülke ve il düzeyinde hastalık prevalansını,  geçirilmiş hastalık düzeyini ve  asemptomatik hastalık düzeyini saptamaktır. Bu kapsamda ilimizde üçüncü TUİK COVİD-19 taraması 06-11 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Çalışma sırasında belirlenen hanelerde rastgele seçilen kişilerden bilgilendirilmiş onam alınarak bir anket uygulanmış, ayrıca aynı kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise COVID-19 Rehberi’ne uygun olarak sürüntü örneği alınacaktır.
Bu değerli çalışmada görev alan filyasyon ekiplerimize ve ekiplerimizi misafirperverlikle karşılayan Niğde halkına teşekkür ederim.

Dr.Dursun KOÇ
İl Sağlık Müdürü

  • WhatsApp Image 2021-01-06 at 12.48.19.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-01-06 at 13.34.14.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-01-06 at 12.48.20.jpeg