Dünya Epilepsi Günü
08 Şubat 2021

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi,beyindeki sinir hücrelerinin normal işleyişini kesintiye uğratan kortikal nöronlardaki anormal ve aşırı elektriksel deşarj sonucu ortaya çıkan,ani,tekrarlayıcı nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Epilepsi hastalığı erken tanı,doğru tedavi ve düzenli takip ile kontrol altında tutulabilir.