300 KHU İyonize Radyasyon Tüpü Değişimi
12 Mart 2021