Dünya Otizm Günü
02 Nisan 2021

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Dursun Koç,Dünya Otizm Günü nedeniyle Otizmin tanısı,tedavisi ve ailelerin çocuklarındaki farklılıkları nasıl anlayabilecekleri hakkında bilgiler verdi;
2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından  “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü ancak kızlarda daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. 1985’de her 2500 çocuktan 1’ine otizm tanısı konulurken günümüzde 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor.
Otizm Tanısı Kim Tarafından Koyulabilir?
Otizmin tanısı konusunda uzman bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı tarafından koyulmalıdır. Tabii aile hekimleri, pediatristler ve çocuk nörologları tarafından da fark edilir fakat tanı mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından konulmalıdır.
Otizmin Tedavisi Nedir?
Otizmin şu anda bilinen tek tedavisi Özel Eğitimdir. Herhangi bir ilaç vs ile tedavi edilebilecek bir bozukluk değildir. İlaçlar ileri dönemde otizme eşlik eden hiperaktivite, kendine zarar verme, şiddet, dikkat eksikliği gibi durumlar söz konusu olur ise kullanılmaktadır.
 
Aileler Çocuklarındaki Farklılıkları Nasıl Anlayabilirler?
➢ Göz teması kuramaması
➢ Sosyal ilişkilere, iletişimlere kayıtsız ve ilgisiz olması
➢ Adı söylendiğinde tepki vermemesi
➢ Konuşamama veya konuşmada gecikmeler olması
➢ Sesleri, sözcükleri sürekli tekrar etmesi
➢ Günlük rutinlere ve bazı nesnelere aşırı bağlı olması
➢ Ses, ışık, koku, temaslara aşırı duyarlı olması
➢ El çırpma, sallanma gibi tekrarlayıcı hareketlerin olması
 
Erken tanı alan bir çocuğun konusunda uzman bir kurumdan alacağı özel eğitim çok daha hızlı sonuçlar verecektir. Bu nedenle ailelerin de bilinçlenmesi ile çocuklarındaki farklılıkları çok daha erken fark etmesi büyük önem taşımaktadır.
 
Dr. Dursun KOÇ
İl Sağlık Müdürü