NİĞDE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2021/6. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ
24 Kasım 2021

Not:Covid 19 önlemleri kapsamında başvurmayı planlayan hekimlerimizin ilgili dökümanları hazırladıktan sonra evrak birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

NİĞDE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2021/6. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ

 

İlimizde aile hekimliği uygulamasına 10.05.2010 tarihinde geçilmiştir. İlimizde dahilinde yeni açılan ve çeşitli sebeplerle boşalan  Niğde Merkez 10 nolu  Aile Sağlığı Merkezi 51.01.80  nolu aile hekimliği birimi ve  Niğde Merkez Edikli  Aile Sağlığı Merkezi 51.01.42  nolu aile hekimliği birim pozisyonları ile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar için, 25/01/2013  tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin  ilgili hükümleri  uygulamak suretiyle ekte yer alan duyuru metni ve yerleştirme takvimi çerçevesinde, 09/12/2021 tarihinde saat: 16.00’da Perşembe günü 2021/6 sayılı  Aile HekimliğiEk Yerleştirme işlemi  yapılacaktır.

         Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip ve Aile Hekimi  uzmanı tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

       Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

 

       Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

 

      Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

2021/6. Ek Yerleştirme İlanı

      Niğde 2021/6. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.


     Niğde  2021/6. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için 
tıklayınız.


     Niğde  2021/6. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama takvimi için 
tıklayınız.

Başvuru evrakları ;

A Bendi Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
B Bendi Aile Hekimliği Uzmanı Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
B Bendi Aile Hekimi olanlar için Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]
C Bendi (Mazeret tayini) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]
C Bendi (Sözleşmeli Aile Hekimleri) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]
C Bendi (Yargı kararıyla sözleşmeleri feshedilen) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]
D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Baş. Formları[ MS Word Dokümanı ]
D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Baş. Formları


 

 Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2020/1 sayılı Genelgesi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 21.09.2021 tarih ve 13199 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2021/8 sayılı Genelgesi