1-7 Nisan Kanser Haftası
04 Nisan 2022

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Koray OKUR,”1-7 Nisan Kanser Haftası”ile ilgili açıklamalarda bulundu:


Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar

hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aynı zamanda

yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara

neden olabilmektedir. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam

kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da

artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin

kullanılması ve halkı bilgilendirme/bilinçlendirme/farkındalık kazandırma çalışmalarına

yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen “1- 7 Nisan Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser

mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.


Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden

uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine

göre; ilgili yılda küresel bazda 19.2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa

bağlı 9.9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1

kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1’inin ise kanser nedeniyle hayatını

kaybedeceği tahmin edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri

akciğer, meme ve kolorektal kanserler olarak benzerlik göstermektedir.


Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek

risk faktörlerine daha çok ve daha uzun süre maruz kalması ile birlikte gerek tanı konacak

kanser olgu sayısının gerekse bahsi geçen hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik

yükün artması beklenmektedir.%90 çevresel, %10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu

ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde %30-%50

oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla

ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey

katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır.

Pandemi döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz

kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması hem kanserden

korunmada hem de salgınla mücadelede önemli birer etkendir.

Yapılan çalışmalar yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol

stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda;

kanserojen maddelerin tespiti, risk faktörlerinden kaçınma, tarama ve erken tanı en önemli

önleme stratejileri arasında yer almaktadır.


Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi

sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir. Pandemi gerekçesiyle taramaların

ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabilmektedir. Pandemi sürecinde söz

konusu kanser taramaları "COVID-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi

ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri" doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.


Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı

Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve

Mobil Kanser Tarama araçlarında:

40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması

30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması

50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları

ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır.Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis

merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikleri yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri

ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

Kansere karşı mücadelede “Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin Artırılması” önemli diğer

bir strateji olup, ülkemizde “Kanser Haftası” olarak kabul edilmiş olan Nisan ayının ilk haftası

boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle konuya dikkat çekilmektedir. Her yıl 1-7 Nisan Ulusal

Kanser Haftasında, ülkemiz açısından önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta

konuya ilişkin farkındalık yaratmak, taramalara katılımı artırmak için düzenlenen bu

etkinliklerle halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek hedeflenmektedir. Ancak tüm bu

çalışmaların yılın bir haftası ile sınırlı tutulmayıp yıl boyunca sürdürülmesi kanserle

mücadelede akılda tutulması gereken bir unsur olup önemli kazanımlar sağlayacaktır.Dr. Koray OKUR

İl Sağlık Müdürü