Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2022/2. Ek Yerleştirme İşlemi
12 Mayıs 2022

Başvurmayı planlayan hekimlerimizin ilgili dökümanları hazırladıktan sonra evrak birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2022/2. Ek Yerleştirme İşlemiİlimizde aile hekimliği uygulamasına 10.05.2010 tarihinde geçilmiştir. İlimiz genelinde çeşitli sebeplerle boşalan Niğde Merkez Şehit Kenan Erdem Aile Sağlığı Merkezi 51.01.23 nolu ve Niğde Altunhisar Keçikalesi Aile Sağlığı Merkezi 51.02.04 nolu aile hekimliği birim pozisyonu ile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar için; 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulamak suretiyle ekte yer alan duyuru metni ve yerleştirme takvimi çerçevesinde, 27/05/2022 tarihinde saat: 15.30’da Cuma günü 2022/2 sayılı Aile HekimliğiEk Yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip ve Aile Hekimi uzmanı tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)


Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

2022/1. Ek Yerleştirme İlanı

      Niğde 2022/2. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız..


     Niğde 2022/2. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için tıklayınız..


     Niğde 2022/2. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama takvimi için tıklayınız..Başvuru evrakları ;A Bendi Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]B Bendi Aile Hekimi olanlar için Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]B Bendi Aile Hekimliği Uzmanı Müracaat Dilekçe [ MS Word Dokümanı ]C Bendi (Mazeret tayini) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]C Bendi (Sözleşmeli Aile Hekimleri) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]C Bendi (Yargı kararıyla sözleşmeleri feshedilen) Dilekçe[ MS Word Dokümanı ]D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Baş. Formları[ MS Word Dokümanı ]D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Baş. Formları


Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2020/1 sayılı

GenelgesiSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 21.09.2021 tarih ve 13199 sayılı "
Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2021/8 sayılı

Genelgesi