Şubeler

Aile Hekimliği ve TSH Şubesi

Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü

 Şube Müdürleri.jpg

Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü
Adı Soyadı : Dr. Abdullah BİRCAN
Telefon Numarası : 0 388 212 00 11 (Dahili: 300 )
 E-Mail: 
 
 Bağlı Birimler
 

AİLE HEKİMLİĞİ VE TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden hazırlanan "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge" yürürlüğe girmiş ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüzde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz kurulmuştur.

Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü;

1.)Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme

2.)Aile Hekimliği Uygulama

3.) Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme

4.)Toplum Sağlığı Hizmetleri

Hizmetlerini Yürütmektedir.


Bilgi İçin Telefonlarımız:

AİLE HEKİMLİĞİ VE TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE 
Telefon:  2120011 (Dah. Num. 300-301-302-303-304)  
Mail:  nigde.hsmahtsm@saglik.gov.tr

09 Ekim 2017