Kalite

Kalite Politikamız


MİSYON
     İnsan odaklı yaklaşımla, birey ve toplumu sağlığını koruyan, sağlık sorunlarına zamanında uygun, etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak.

VİZYON
      Sağlık kalitesi yüksek bir yaşam biçiminin benimsendiği, sağlığı tehdit eden faktörlerin en aza indirgendiği, kaliteli sağlık hizmeti verilen bir Niğde.

KALİTE POLİTİKAMIZ
    Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen sağlık politikaları ve hedefleri doğrultusunda; gelişen ve değişen teknolojileri ve yaklaşımları takip ederek, hastalarımızın ve personelimizin beklentilerini karşılayarak kalite ve hizmetimizin sürekliliğini devam ettirmek; Etkin, kolay ulaşılabilir ve güvenilir sağlık hizmeti sunarak, toplumu ve çevreyi koruyarak, mevzuatlara uygun sağlık hizmetini başarıyla sunmaktır.

STRATEJİK AMAÇ
    Halk sağlığına yönelik tehditlerden kişi ve  toplumu korumak ve sağlıklı hayata özendirmek.

09 Ekim 2017