Telefon Rehberi
16 Ocak 2019

Dahili Numaralar
İdari Bölüm
Müdür
Sekreterlik
Müdür Yardımcısı
Fax0(388) 212 00 14
Aile Hekimliği ve TSH Şubesi
Personel Şube Müdürü
Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi
Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Birimi
Aile Hekimliği Uygulama Birimi
Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi
Personel Şube Müdürü
Aşı Programlar Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
Çalışan Sağlığı Birimi
Tüberküloz Birimi
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi
Personel Şube Müdürü
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetler Birimi
Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi
Ruh Sağlığı Programlar Birimi
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi
Kanser Birimi
Destek Hizmetleri Şubesi
Personel Şube Müdürü
Atama
Özlük Birimi
Hukuk Birimi
Kalite Birimi
İdari İşler Birimi
Evrak
Ambar
Mutemetlik
Satın Alma
Ulaştırma Birimi (Şoförler)
Döner Sermaye
Tahakkuk
İstatistik
Bilgi İşlem Birimi
Otomasyon
Disiplin İşleri
Toplantı Salonu
Güvenlik