Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2017/10. Ek Yerleştirme İşlemi
12 Kasım 2020

    İlimizde yeni açılan Niğde Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.73 Nolu Aile Hekimliği Birimi ile İlimiz dahilinde çeşitli sebeplerle boşalan, Niğde Merkez Gümüşler Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.45 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Merkez Kiledere Aile Sağlığı, 51.01.50 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Merkez Konaklı Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.51 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Merkez Açık Ceza İnfaz Kurumu Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.63 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Niğde Bor Kemerhisar 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, 51.03.17 Nolu Aile Hekimliği Birimleri ile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için 3 Ocak 2018 tarihinde 2017/10. Aile HekimliğiEk Yerleştirme işlemi  yapılacaktır.
    Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.
    Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.  Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

    Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)
    Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Sağlık Müdürlüğünün 
web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.