Niğde Aile Hekimliği Uygulaması 2018/2. Ek Yerleştirme İşlemi
12 Kasım 2020

a_bendi.doc

İlimizde çeşitli sebeplerle boşalan, Niğde Merkez Şehit Kenan Erdem Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.24 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Niğde Merkez Gümüşler Aile Sağlığı Merkezi, 51.01.45 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Niğde Merkez Kiledere Aile Sağlığı, 51.01.50 Nolu Aile Hekimliği Birimiile halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personellerin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personellerin boşalttığı pozisyonlar için27 Mart 2018 tarihinde 2018/2. Aile HekimliğiEk Yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Niğde İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Niğde İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G. Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Niğde Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm Hekimlerin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığının  Aile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında 2017/21 Sayılı Genelgesi