2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
03 Kasım 2020

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan tüm dünyada “Dünya Otizm Farkındalık Günü” (2nd April World Awareness Day) olarak kabul edilmiştir. Bu sayede otizm ile ilgili farkındalığı arttırıp, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Otizm, ilk kez 1943'te Leo Kanner tarafından tanımlanan, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan, yaşam boyu devam eden sosyal etkileşim, iletişim ve davranışsal değişikliklerle karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur Kız çocuklarına göre erkek çocuklarında 5 kat daha fazla görülmektedir Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control Prevention)'nin verilerine göre 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2012 yılında her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 yılında verilen son bilgiye göre de, her 68 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir.Otizmin etyolojisine yönelik olarak yapılan araştırmalar hastalığın patofizyolojisini tam olarak aydınlatamamakla birlikte genetik, immünolojik, nöroanatomik, biyokimyasal ve çevresel etkenler gibi çoklu nedenler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Otizmde ilk ve en önemli adım erken teşhistir. Otizmin tanısına yönelik tıbbi herhangi bir belirleyici yoktur. Hiç bir laboratuvar yöntemiyle kesin otizm tanısı konulamamaktadır.Otizm, yaklaşık bir yaş civarında ilk belirtilerini göstermektedir. Annenin sesi ve gülümsemesi gibi sosyal uyaranlara bebeğin tepkisiz kalması veya tepkilerinde yavaşlık olması, göz teması kurmada zorluklar, motor gelişmede ve taklit becerilerinde gecikme, uyku ve yemek düzeninde sorunlar ilk belirtiler arasında sayılabilir. Erken teşhis, otizmli çocuğun gerekli eğitim ve tedavileri alarak hayata katılması için ilk ve önemli adımdır Otizmin temel sorunlarına yönelik kesin farmakolojik bir tedavi söz konusu olmayıp, başlıca tedavi eğitimdir. Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer almaları gerekmektedir. Çünkü eğitim, otizmli birey için her şeyden önce “tedavi” anlamına gelmektedir.Erken tanı ve erken bireysel/kaynaştırma eğitimiyle otizmli çocukların sorunlarının büyük bir kısmını aşmaları sağlanmaktadır.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde yaşamı paylaşalım, çocuklarımızın geleceğini aydınlatalım!

                                                                                                                                                  Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU
                                                                                                                                                   İl Sağlık Müdürü