Evde Sağlık Hizmetleri
03 Kasım 2020

Evde Sağlık Hizmeti,  ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından sunulacak olan evde sağlık hizmetlerinin teşekkül ettirilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemek; bu hizmetlerin, sosyal devlet anlayışına uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.Sürekli gelişen dünyamızda sağlık hizmetlerinin üstlendiği görevler de değişmekte olup bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir diye tanımladığımız sağlığın her yönden geliştirilmesi hedeflenmektedir.

          Değişik nedenlerle yatalak veya ağır özürlü hastalar sağlık kuruluşlarına ulaşmakta çok büyük güçlükler yaşamaktadır. Evde Sağlık Hizmetleri bu sorunları azaltmak, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında eğitimli personel ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini ifade etmektedir. Evde sağlık hizmetlerinde öncelikle yatalak olan hastalara hizmet verilmesi amaç edinilmiştir.

            Koordinasyonu İl Sağlığı Müdürlüğü’nde olmak üzere ilgili tüm hastaneler ve aile hekimleriyle birlikte hizmet verilmektedir. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimizce bugüne kadar 7600 muayene yapılmış, toplam 6354 Hasta Müracaatı kabul edilmiş olup, halen 1469 hastaya hizmet sunumu devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                

Evde Sağlık Hizmetine Kimler Başvurabilir?
- Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, alzheimer, demans, obezite vb.),ağır özürlü kişiler,terminal dönem kanser hastaları,ileri derece kas hastaları,ağır KOAH hastaları,yeni doğanlarda  fototerapi ihtiyacı olanlar,evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?
-
Aile    Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri aracılığı ile olduğu gibi İl içi 232 43 56, ülke genelinde ise   444 38 33 nolu telefon hattından mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir. Evde sağlık hizmeti randevu sistemiyle mesai saatleri içerisinde hizmet verir ve  ÜCRETSİZDİR.

Evde Sağlık Hizmetinin Görevi Nelerdir?

- Evde sağlık hizmetleri biriminin görevleri arasında hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde  kişinin bulunduğu ev ortamında hizmet verilmesi,
- Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
- Gerektiğinde uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,
- Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
- Hastanın ve ailesinin bilgilendirilmesi,
- Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme,
- Ağız ve diş sağlığı hizmetleri (Bu hizmet sadece Niğde merkezde devam etmektedir.)
-  Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanması.

Sağlıklı günler dilerim.

                                                                                                                                                                                                             Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU

                                                                                                                                                                                                              İl Sağlık Müdürü