2018/17 sayılı Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu konulu genelge
03 Kasım 2020

Bakanlığımızca 07/05/2018 tarih ve 010.99-E.99-976 sayılı (2018/17) yatağa bağımlı vatandaşların seyyar sandık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla,  "Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" konulu  Genelgeleri yayınlanmış olup, Genelge hükümleri çerçevesinde Aile Hekimliklerince kendilerine kayıtlı yatağa bağımlı vatandaşlara rapor düzenleme süresi 11 Mayıs 2018 tarihine kadar  uzatılmıştır.

Tüm Aile Hekimlerimizin konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri ile  yatağa bağımlı vatandaşlarımızın, seyyar seçim sandığı uygulamalarından yararlanmalarının sağlanması önemle duyurulur…

                                                                                            Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU
                                                                                             İl Sağlık Müdürü

 

GENELGE  VE  EKLERİ

Rapor Örneği.pdf
Talep Formu.pdf
Genelge.pdf