ARABULUCULUK KOMİSYONU DUYURUSU
12 Kasım 2020

NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU

 

           Sağlık Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.” Hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuş olup; Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilen kişilerin isimleri, unvanları ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Yedek Üyeler

Asil Üyeler

Av. Çiğdem ERKE

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Av. Zehra KOCA ÇANKAYA

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Özgül EREZ

(Uzman)

Bayram KAYAHAN

(Uzman)

Yusuf ŞAHİN

(Uzman)

Şeküre BOZDAĞ YANIK

(Uzman)

Tel : 0388 232 35 00 (Dahili 144)

E-posta : hm.51@saglik.gov.tr