Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimince hizmet içi egieği
03 Kasım 2020

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimince; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda, 26.06.2018, 27.06.2018, 28.06.2018 ve 29.06.2018 tarihlerinde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü, merkez ve ilçe toplum sağlığı merkezleri,  aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde görev yapan personellere Genişletilmiş  Bağışıklama Programı (GBP), Aşı Takip Sistemi (ATS), Aşılarda Soğuk Zincir, Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE), Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Sıtma, Şark Çıbanı, Tularemi, Zika Virüs Hastalığı ve diğer Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar, Tüberküloz (Tanı, Bildirim, Tedavi, Risk Grupları, Korunma), Bulaşıcı Hastalıklar İhbar Bildirim Sistemleri, İnfluenza Sürveyansı,  Cinsel Yolla  Bulaşan Enfeksiyonların Sürveyansı,  ABE Sürveyansı, Kızamık, Menenjit ve Mers-CoV konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

  • _20180705_182538.JPG
  • _20180705_182548.JPG
  • _20180705_182557.JPG
  • _20180705_182605.JPG
  • _20180705_182614.JPG