Dökümanlar
09 Ekim 2017

Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Güncel Duyurular

Turuncu Ok 15x15.pngKızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları-24.04.2013
Turuncu Ok 15x15.pngKızamık Bilim Danışma Kurulu Kararı - 05.04.2013
Turuncu Ok 15x15.pngKızamık Bilim Danışma Kurulu Kararı - 20.12.2012
Turuncu Ok 15x15.pngKızamık Bilim Danışma Kurulu Kararı - 18.01.2013
Turuncu Ok 15x15.png
Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararı - 25.01.2013
Turuncu Ok 15x15.png
Kızamık Bilgi Notu
Turuncu Ok 15x15.png
Kızamık/Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı Genelgesi
Turuncu Ok 15x15.png
TSM/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Formu
Turuncu Ok 15x15.png
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI
Turuncu Ok 15x15.png
KKKA Eğitim Çalışmaları
Turuncu Ok 15x15.png
KKKA Eğitim Ekleri
Turuncu Ok 15x15.png
Tüberküloz Hasta Kaydı
Turuncu Ok 15x15.pngAşı İmhası
 
Aşılar İle İlgili Formlar ve Aylık Çalışmalar
 
Turuncu Ok 15x15.png
012-A ve 012-B Formları
Turuncu Ok 15x15.png013-B ÖZEL HEKİM AŞI UYGULAMALARI
Turuncu Ok 15x15.pngAŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ BİLDİRİM VE İNCELEME FORMU
Turuncu Ok 15x15.pngBÖLGE DIŞI AŞI BİLDİRİM FORMU
Turuncu Ok 15x15.pngBÖLGE DIŞI AŞI LİSTESİ
Turuncu Ok 15x15.pngFORM 013 AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ
Turuncu Ok 15x15.pngAYLIK GBP SÜRVEYANS FORMU
Turuncu Ok 15x15.png
AYLIK AŞI İHTİYAÇ FORMU
 
 Hastalık Bildirim Formları

Turuncu Ok 15x15.pngEPİDEMİYOLOJİK RAPOR
Turuncu Ok 15x15.pngGRUP A HASTALIKLAR
Turuncu Ok 15x15.pngGRUP B HASTALIKLAR
Turuncu Ok 15x15.pngGRUP C HASTALIKLAR
Turuncu Ok 15x15.pngGRUP D HASTALIKLAR
Turuncu Ok 15x15.pngFORM 016 BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR TESPİT FİŞİ
Turuncu Ok 15x15.pngFORM 018 PARAZİT HASTALIKLARI İSTATİSTİK ÇİZELGESİ
Turuncu Ok 15x15.pngKUDUZ  ŞÜPHELİ ISIRIK TEMAS FORMU
Turuncu Ok 15x15.pngKUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS İZLEME FORMU
Turuncu Ok 15x15.pngKUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS OLGU İNCELEME FORMU
Turuncu Ok 15x15.pngNEONATAL BEBEK ÖLÜM FORMU
Turuncu Ok 15x15.pngNEONATAL TETANOZ ŞÜPHELİ VAKA DEĞERLENDİRME FORMU
Turuncu Ok 15x15.pngAKUT BARSAK ENF. GÜNLÜK SÜRVEYANS VE İZLEME - DEĞ. FORMU

Hastalık İnceleme Formları
 
Turuncu Ok 15x15.png
Ek-1 Salgın Örnek Alma ve Taşıma
Turuncu Ok 15x15.pngEk-2 Salgın Örnek Gönderi Formu
Turuncu Ok 15x15.pngEk-3 Form Doldurma Yönergesi
Turuncu Ok 15x15.pngEk-4 Örnek Gönderim Prosedürü
Turuncu Ok 15x15.pngEk-5 İş Akış Yönergesi
Turuncu Ok 15x15.pngEk-6 Laboratuvar Klinik İzlem Formu
Turuncu Ok 15x15.pngEk-7 Laboratuvar Çevresel İzlem Formu
Turuncu Ok 15x15.pngUlusal İnfluenza Merkezi Numune Alma Ve Gönderme Prosedürü
Turuncu Ok 15x15.pngGaita Numunesi Alma
Turuncu Ok 15x15.pngİdrar Örnek Alma
Turuncu Ok 15x15.pngPost Mortem Örnek Alma
Turuncu Ok 15x15.pngSu Örnek Alma
Turuncu Ok 15x15.pngKan Örnekleri Alma
Turuncu Ok 15x15.pngÖrnek Gönderi Formu
Turuncu Ok 15x15.pngSalgın İncelemesi Laboratuvar İzlem Formu (Klinik Örnekler İçin)
Turuncu Ok 15x15.pngHantavirüs Renal Sendrom Vaka Bildirim Çizelgesi
Turuncu Ok 15x15.pngİnfluenza Laboratuvar İstem Ve Vaka Bilgi Formu
Turuncu Ok 15x15.pngKırım-Kongo Kanamalı Ateşi Vaka Bildirim Çizelgesi
Turuncu Ok 15x15.pngNorovirus Vaka Bildirim Çizelgesi
Turuncu Ok 15x15.pngBatı Nil Virüs Enfeksiyonları Laboratuvar İstem Ve Vaka Bilgi Formu

Çalışan Sağlığı Formları
 
Turuncu Ok 15x15.pngMesai Saatleri Dışında İşyeri Hekimliği Dökümanları